.

Speciaal voor Sarkon medewerkers

Training

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld - OinO

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht er dagelijks mee te maken.

Aanmelden

Basiscursus Meldcode voor leerkrachten - OinO

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht er dagelijks mee te maken.

Aanmelden

Basiscursus OMG basisonderwijs - Sarkon

Basiskennis en vaardigheden opdoen van NmG en deze in kunnen zetten ter ondersteuning van het onderwijs.

Aanmelden

E-learning

21st Century Skills in een rijke leeromgeving

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het ...

Aanmelden

Bezoeken van een netwerk- of professionaliseringsbijeenkomst

Vergroot je kennis en deel deze met collega’s.

Aanmelden

Coaching door de intern begeleider

De intern begeleider kan coachen op het gebied van verbetering en bewustzijn van je functioneren als leraar. Daarnaast kan de ib'er ...

Aanmelden

Incompany

GSuite-Basistraining (met o.a. Google Drive) - Sarkon

Omdat alle werknemers optimaal gebruik moeten kunnen maken van de mogelijkheden van de GSuite die leidend wordt binnen de organisatie.

Aanmelden

KIJK! Verdieping - Sarkon

Deze scholing is bedoeld voor medewerkers die KIJK! gebruiken om ontwikkeling en basisgegevens van kinderen in kaart te brengen met ...

Aanmelden

Post HBO opleidingen - IPABO


Post HBO opleidingen - IPABO
  .

Sarkon-Academie

Uw leerlingen barsten van het talent: ieder op eigen wijze. Om leerlingen te raken, te inspireren en optimaal te begeleiden is het belangrijk dat leraren werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Teachers Channel / OinO-Advies biedt hierin ondersteuning via Uw academie: een eigen online academie voor alle medewerkers binnen uw stichting in primair onderwijs en kinderopvang. Zodat vakmanschap en meesterschap optimaal tot uiting kunnen komen.

Waarom de Sarkon-Academie