Training

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld - OinO

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht er dagelijks mee te maken.

Aanmelden

Basiscursus Meldcode voor leerkrachten - OinO

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht er dagelijks mee te maken.

Aanmelden

Bijscholingsmoment: Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld - OinO

Als aandachtsfunctionaris vervul je een verantwoordelijke maar ook eenzame taak. Je staat je collega’s bij met woord en daad.

Aanmelden

Coöperatief leren - verdieping

Tijdens dit verdiepingstraject gaan we door waar we gebleven waren en leren we nieuwe en complexere werkvormen te hanteren.

Aanmelden

Executieve functies

2 bijeenkomsten van 3 uur.

Aanmelden

Filosoferen met kinderen

1 bijeenkomst van 3 uur.

Aanmelden

Flitsbezoeken

De training omvat drie bijeenkomsten van 3 uur voor (adjunct)directeuren, IB-ers en/of bouwcoördinatoren.

Aanmelden

Leren leren

Hoe hou je het voor de kinderen én jezelf leuk en zinvol? Hoe hou je je leerlingen en jezelf gemotiveerd?

Aanmelden

Met Sprongen Vooruit 3&4 - Menne Instituut

In vier bijeenkomsten krijgt u voor de groepen overzicht van de rekenleerlijnen en allerlei handvatten om het rekenen te verbeteren.

Aanmelden

Met sprongen vooruit 5/6 - Menne Instituut

In dit traject (4 bijeenkomsten) krijg je overzicht van de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 100.000 en verder.

Aanmelden

Omgaan met moeilijk gedrag

Tijdens een viertal praktische bijeenkomsten krijg je tools aangereikt om positief gedrag te creëren.

Aanmelden

Teach like a Champion

Dit trainingstraject leert je bewezen technieken van top-leerkrachten aan en laat zien hoe je die in kunt zetten bij jou in de groep.

Aanmelden

Thematisch spelend leren in groep 3

Training door Tessel van der Linde 2018-2019

Aanmelden

Vergroot de woordenschat

In de training Vergroot de woordenschat staat effectieve woordenschatdidactiek centraal, met een duidelijk accent op leerkrachtvaardigheden.

Aanmelden

Werken met meer- en hoogbegaafden 2.0

Tijdens deze bijeenkomst krijg je kennis en inzicht in de nieuwste ontwikkeling, aanpak en didactiek rond meer- en hoogbegaafdheid.

Aanmelden