Training

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld - OinO

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht er dagelijks mee te maken.

Aanmelden

Basiscursus Meldcode voor leerkrachten - OinO

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht er dagelijks mee te maken.

Aanmelden

Basiscursus OMG basisonderwijs - Sarkon

Basiskennis en vaardigheden opdoen van NmG en deze in kunnen zetten ter ondersteuning van het onderwijs.

Aanmelden

Bijscholingsmoment: Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld - OinO

Als aandachtsfunctionaris vervul je een verantwoordelijke maar ook eenzame taak. Je staat je collega’s bij met woord en daad.

Aanmelden

Coöperatief leren - verdieping

Tijdens dit verdiepingstraject gaan we door waar we gebleven waren en leren we nieuwe en complexere werkvormen te hanteren.

Aanmelden

Cupella Taakbeleid - Sarkon

Elke school is verplicht om met de medewerker overeenstemming te bereiken over zijn/haar inzet.

Aanmelden

Flitsbezoeken

De training omvat drie bijeenkomsten van 3 uur voor (adjunct)directeuren, IB-ers en/of bouwcoördinatoren.

Aanmelden

Leren leren

Hoe hou je het voor de kinderen én jezelf leuk en zinvol? Hoe hou je je leerlingen en jezelf gemotiveerd?

Aanmelden

Teach like a Champion

Dit trainingstraject leert je bewezen technieken van top-leerkrachten aan en laat zien hoe je die in kunt zetten bij jou in de groep.

Aanmelden

Thematisch spelend leren in groep 3

Training door Tessel van der Linde 2018-2019

Aanmelden