E-learning

21st Century Skills in een rijke leeromgeving

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het ...

Aanmelden

Bezoeken van een netwerk- of professionaliseringsbijeenkomst

Vergroot je kennis en deel deze met collega’s.

Aanmelden

Coaching door de intern begeleider

De intern begeleider kan coachen op het gebied van verbetering en bewustzijn van je functioneren als leraar. Daarnaast kan de ib'er ...

Aanmelden

Collegiale consultatie

Leren van elkaars kwaliteiten: feedback en advies geven aan collega’s.

Aanmelden

Deelnemen aan intervisie

Tijdens intervisiegesprekken met teamleden leer je van en met elkaar. Aan de hand van gestructureerde gesprekken kom je samen tot ...

Aanmelden

De instructietafel effectief inzetten

De instructietafel inzetten voor verschillende vormen van extra begeleiding.

Aanmelden

Een conflictoplossend gesprek voeren

Begeleiden en bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen.

Aanmelden

Een effectieve instructie geven

Het geven van een effectieve instructie is een van de belangrijkste vaardigheden van een leerkracht. Een heldere en gestructureerde opbouw ...

Aanmelden

Een klassengesprek voeren

Begeleiden van een veilig en gestructureerd klassengesprek.

Aanmelden

Een sociogram opstellen

De verhoudingen tussen leerlingen vaststellen en verbeteren.

Aanmelden

Een uitdagende leeromgeving creëren

Het inrichten en organiseren van je klas.

Aanmelden

Een werktaak effectief nabespreken

Bevorder de leerlingen bij het verwerken van de lesstof.

Aanmelden

Effectief vergaderen met het team

Binnen scholen worden diverse onderwijsdoelstellingen opgesteld die behaald dienen te worden. Daartoe is het belangrijk de struikelblokken die teamleden ondervinden te verwijderen. ...

Aanmelden

E-learning Algemene module Digiveiligheid

Het gebruik van ICT in ons dagelijks leven is vanzelfsprekend gewor-den. Maar zijn we ons voldoende bewust van de mogelijke gevaren?

Aanmelden

E-learning Algemene module Excel (2010 - 2013/2016)

De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen.

Aanmelden

E-learning Algemene module Internet/E-mail

De Algemene modules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen.

Aanmelden

E-Learning Algemene module MOS Excel

MOS is de afkorting van Microsoft Office Specialist. Met een MOS-certificaat worden kennis en vaardigheden in Microsoft Office aangetoond

Aanmelden

E-learning Algemene module MOS PowerPoint (2013/2016)

MOS is de afkorting van Microsoft Office Specialist. Met een MOS certificaat worden kennis en vaardigheden in Microsoft Office aangetoond.

Aanmelden

E-learning Algemene module Online Samenwerken

De cursist wordt met deze module voorbereid op ‘het nieuwe werken’. Werken vanaf elke locatie, via pc, tablet of telefoon.

Aanmelden

E-learning Algemene module PowerPoint (2010 -2013/2016)

De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen.

Aanmelden

E-learning Algemene module Theorie

De module Theorie kan in combinatie met de module Windows gebruikt worden als voorbereiding op het ECDL-examen Computer Essentials.

Aanmelden

E-learning Algemene module Word (2010-2013/2016)

De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen.

Aanmelden

E-Learning Basismodule Access (2010/2013, 2016)

De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen.

Aanmelden

E-learning Basismodule Google Apps 1

Bij Google denken de meeste mensen aan de zoekmachine. Google doet echter veel meer.

Aanmelden

E-learning Basismodule Google Apps 2

Bij Google denken de meeste mensen aan de zoekmachine. Google doet echter veel meer.

Aanmelden

E-learning Basismodule Google Classroom

Google Classroom is een Learning Management Systeem. Als docent kun je groepen aanmaken waar leerlingen zich bij aan kunnen sluiten.

Aanmelden

E-learning Basis module Windows (7/8/10)

De module Windows kan in combinatie met de module Theorie gebruikt worden als voorbereiding op het ECDL-examen Computer Essentials.

Aanmelden

E-learning Excel gevorderd 2010/2013/2016

Het niveau gevorderd is een vervolg op de basismodules en is bedoeld voor iedereen die meer nodig heeft dan de basis computer-vaardigheden.

Aanmelden

E-learning Microsoft Office Specialist Word Algemeen

MOS is de afkorting van Microsoft Office Specialist. Met een MOS-certificaat worden kennis en vaardigheden in Microsoft Office aangetoond.

Aanmelden

E-learning module Word gevorderd (2010/2013, 2016)

Het niveau gevorderd is bedoeld voor iedereen die meer nodig heeft dan de basis computervaardigheden.

Aanmelden

E-learning MOS Outlook

Microsoft Outlook is de standaard e-mail- en agendasoftware bij het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven.

Aanmelden

E-Learning Onderwijsmodule PowerPoint (2010 -2013/2016)

De Onderwijsmodule PowerPoint is specifiek voor leerkrachten/docenten ontwikkeld.

Aanmelden

E-learning Onderwijsmodule Word (2010 - 2013/2016)

De Onderwijsmodule Word is specifiek voor leerkrachten/docenten ontwikkeld.

Aanmelden

E-learning OneNote

Je leert tijdens de trainingen met je eigen laptop en de juiste accountgegevens OneNote gebruiken.

Aanmelden

Enneagram

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel en geeft een diepgaande en zeer precieze beschrijving van 9 verschillende mens typologieën. Het geeft een ...

Aanmelden

Gynzy

Gynzy is software die je op op alle digiborden kunt gebruiken en helpt je om de lessen interactiever te maken. ...

Aanmelden

Hanteren van de sociale kaart

Samenwerken met hulpverleningsinstanties.

Aanmelden

Het aanleren van leerstrategieën

Iedere dag krijgt een leerling veel nieuwe lesstof aangeboden. Een leerling moet zich hierop oriënteren, de benodigde informatie selecteren en ...

Aanmelden

Het creëren van een taakgerichte cultuur

Als leerkracht is het belangrijk om zoveel mogelijk lestijd in te zetten voor het leren. Helaas gaat er iedere dag ...

Aanmelden

Het voeren van een functioneringsgesprek

Functioneringsgesprekken worden gevoerd om na te gaan of werk naar tevredenheid gaat en welke ontwikkelingspunten er zijn. Daarnaast is het een ...

Aanmelden

Het zelfvertrouwen bevorderen

Het zelfvertrouwen van een kind is een belangrijke voorwaarde om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierdoor heeft een kind vertrouwen ...

Aanmelden

Klassenafspraken hanteren

Hoe effectief klassenmanagement de afspraken met leerlingen kan ondersteunen.

Aanmelden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (basis): Meldcode en Definities

Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindersmishandeling van kracht. Professionals, waaronder leerkrachten, zijn sindsdien verplicht ...

Aanmelden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (gevorderd): Handelen bij zorg

Hoe onderneem je actie bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? In hoeverre voldoet jouw school aan de minimumeisen vanuit ...

Aanmelden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (verdieping): Signaleren en Gespreksvoering

Wat zijn signalen van geweld in huiselijke kring? Hoe weeg je of je actie moet ondernemen? Welke stappen dien je ...

Aanmelden

Microsoft Office 365 voor beginners

Microsoft Office 365 biedt handige tools om efficiënt te werk te gaan. Schrikken termen als OneDrive, Cloud en BCC je ...

Aanmelden

Oktopus

Oktopus is software voor het digibord van Ctouch. Deze software kan zowel op het digibord als op de tablets van ...

Aanmelden

Onderwijsdoelstellingen behalen

Werken met groepsplannen in de klas.

Aanmelden

Ouderbetrokkenheid

Om de ontwikkeling van een leerling optimaal te laten verlopen is een goede samenwerking met ouders essentieel. Als school is ...

Aanmelden

Overdrachtsgesprek voeren: van po naar vo

Bereid je voor op de belangrijkste onderwerpen die aan bod dienen te komen.

Aanmelden

Professioneel communiceren met ouders

Het voeren van een probleemoplossend, slecht nieuws en 10-minuten gesprek.

Aanmelden

Professionele ontwikkeling

Als leerkracht ben je continu in ontwikkeling. Er wordt ook behoorlijk wat van je verwacht. Waar loop je in je ...

Aanmelden

Projectmatig werken

Het voorbereiden, organiseren en begeleiden van projectmatig werken in klas.

Aanmelden

Toepassen van coöperatieve leervormen in de klas

Samenwerken is een onmisbare competentie in onze samenleving. Samen kom je tot nieuwe inzichten en samen los je vraagstukken sneller ...

Aanmelden

Voorbereiden en uitvoeren van een instructieles

Doelstellingen formuleren en de les plannen met het Activerende Directe Instructiemodel.

Aanmelden

Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

Mogelijke onderwerpen, lesvormen en struikelblokken.

Aanmelden

Werken met een keuze- of planbord

Bevorder de zelfstandigheid van de leerlingen.

Aanmelden

Werkoverleg met collega’s

Als leraar werk je op school (mogelijk) samen met collega’s die verantwoordelijk zijn voor dezelfde jaarlagen. De werkzaamheden van deze groep ...

Aanmelden

Zelfstandig werken in de klas

Bevorder de zelfstandigheid van de leerlingen.

Aanmelden

Zuludesk Management

The tablet is making his entry into a lot of classrooms these days! ZuluDesk Management is an online application that ...

Aanmelden

Zuludesk Teacher

De tablet is bezig aan een opmars in klaslokalen. Toch brengt het gebruik ervan ook nadelen met zich mee. Voor ...

Aanmelden