De Gouden Weken

Incompany door de Rolf groep

In de eerste weken van een nieuw schooljaar begint het proces van groepsvorming weer helemaal opnieuw. De kinderen zijn in de lange zomervakantie gegroeid, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat zorgt voor andere verhoudingen. En als er dan ook nog nieuwe kinderen in de klas komen, staat alles op losse schroeven. Voor jou is het belangrijk dat deze ‘Gouden Weken’ prettig verlopen, want niets is zo bepalend voor een goed pedagogisch klimaat als een fijne sfeer in de klas!

Doelgroep: startende leerkrachten

Doel: Ik ga goed voorbereid de Gouden Weken in!

Programma: Tijdens deze bijeenkomst van 3 uur staan groepsvormende activiteiten en oudercontact centraal. Naast een theoretisch deel over de rol van de leerkracht tijdens groepsvormingsprocessen gaan we vooral praktisch aan de slag met de succesfactoren uit het boek ‘De Gouden Weken’ van Boaz Bijleveld aan de hand van een stappenplan, zodat je goed voorbereid kunt starten! De succesfactoren bestaan onder andere uit de volgende onderdelen:

1. Het opstellen van zelf geformuleerde, positieve groepsregels
2. Het toepassen van verschillende ‘energizers’
3. Het inzetten van coöperatieve werkvormen
4. Het voeren van omgekeerde oudergesprekken 


1,00

Euro

12

Beschikbaar
Geldigheid 10 jaren
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?