HBO Master - Educational Needs: Module 3

Training door HU

Module 3: Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs.

Doelgroep
Intern Begeleiders, leerkrachten met ambities om intern begeleider te worden.   

Doel
Gezamenlijke afstemming van de kenniswerker passend onderwijs binnen Sarkon. Vergroten van eigen kennis Passend Onderwijs. Vergroten van de IB vaardigheden binnen Passend Onderwijs 

Als begeleider heb je een bijzondere positie met verschillende ondersteunende rollen en taken binnen de school van de toekomst. De invulling ervan hangt af van diverse factoren, zoals onderwijsvisie, schoolbeleid, wetgeving en de professionaliteit van collega's. In deze module ontwikkel je hierop je eigen visie en krijg je zicht op jouw mogelijkheden.

Het onderwijs wordt beïnvloed door vele partijen, waaronder de overheid, gemeenten, samenwerkingsverbanden, de Inspectie van het Onderwijs en ouders. Andersom beïnvloedt het onderwijs deze partijen ook. Denk aan demonstraties tegen werkdruk, het ontstaan van nieuwe onderwijsvormen en de ontwikkeling rond BSO's.  

In de mastermodule 'de begeleider binnen passend onderwijs' krijg je een goed beeld van de eisen die aan een intern begeleider in het passend onderwijs (PO) of zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs en het mbo gesteld kunnen worden en de positie van de begeleiding in de schoolorganisatie. Daarbij zijn twee componenten van belang: druk en invloed. Hoe ga je om met druk vanuit de omgeving, op lokaal, nationaal en internationaal niveau? Wie heeft invloed op de schoolomgeving en hoe kun je zelf je invloed aanwenden?Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?