Analyseren van toetsgegevens, verdieping - Sarkon

Training door De Rolf groep

Tijdens de bijeenkomst interpreteren we de verzamelde gegevens uit het leerlingvolgsysteem op een juiste wijze en vertalen deze naar wat dit betekent voor het werken in de dagelijkse praktijk met groepsplannen/groepsoverzichten/(digitale) logboeken. Daarbij word je je bewust van de onderwijsbehoeften van je leerlingen gekoppeld aan jouw eigen leerkracht-handelen. De goede dingen doen, voor een maximaal resultaat! Dit alles koppelen we aan het werken met groepsplannen/groepsoverzichten/(digitale) logboeken, zodat op heldere wijze beschreven staat wat jouw aanpak is om met je kinderen een maximaal resultaat te bereiken. 

90,00

Euro

13

Beschikbaar
13 januari 2020 15:00 tot 18:00

Locatie Sarkon - St. Aloysius
Langestraat 3, 1741 HB Schagen
Trainer Helen Degenhart, de Rolf groep

Geldigheid 10 jaren
Kopen