Analyseren van toetsgegevens, verdieping - Sarkon

Training door De Rolf groep

Tijdens de bijeenkomst interpreteren we de verzamelde gegevens uit het leerlingvolgsysteem op een juiste wijze en vertalen deze naar wat dit betekent voor het werken in de dagelijkse praktijk met groepsplannen/groepsoverzichten/(digitale) logboeken. Daarbij word je je bewust van de onderwijsbehoeften van je leerlingen gekoppeld aan jouw eigen leerkracht-handelen. De goede dingen doen, voor een maximaal resultaat! Dit alles koppelen we aan het werken met groepsplannen/groepsoverzichten/(digitale) logboeken, zodat op heldere wijze beschreven staat wat jouw aanpak is om met je kinderen een maximaal resultaat te bereiken. 

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?