Ipabo - Post HBO Opleiding Specialist Jonge Kind en VVE - 2020-2021

Training door Ipabo

De opleiding Jonge Kind is een praktijkgerichte opleiding voor leerkrachten primair onderwijs die in hun onderwijs willen aansluiten bij de specifieke manier van leren van jonge kinderen. De motor voor de ontwikkeling van jonge kinderen ligt in spel. Leerkrachten creëren een rijke speelleeromgeving met een beredeneerd aanbod van betekenisvolle activiteiten, waarin kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling worden uitgedaagd en ondersteund. De volwassene schept als vanzelf ruimte voor

kind-initiatief en benut incidentele kansen tot leren. Tijdens de opleiding word je uitgedaagd je eigen onderwijspraktijk systematisch onder de loep te nemen. Hoe kunnen de kansen voor lerend spelen versterkt worden in de eigen groep, het onderbouwteam en het beleid van de school? Wat zijn effecten van veranderingen op het gedrag van de kinderen in je groep? En hoe kun je collega’s betrekken bij de ontwikkeling van lerend spelen?

Prijs:
De prijs is € 3795,00 bij 12 deelnemers, bij een hoger aantal deelnemers wordt de prijs per persoon lager.

Doelgroep
Leraren (speciaal) basisonderwijs, die werkzaam zijn in de onderbouw, eventueel met de taak van onderbouwcoördinator of VVE-coördinator. De opleiding is ook interessant voor IB-ers en voor leerkrachten in groep 3 die hun onderwijs meer willen vormgeven vanuit spel.   

Doelen  
Een specialist jonge kind heeft vier rollen. Hij of zij: 
- is inhoudelijk deskundig en vaardig in onderwijs aan het jonge kind;
- inspireert, verbindt, leidt en begeleidt collega’s van het onderbouwteam; 
- ontwikkelt en verbetert systematisch en onderzoeksmatig onderwijs aan jonge kinderen;   
- levert een bijdrage aan schoolbeleid. 

De startdatum is 5 februari 2020 van 14.45 - 19.45 uur op De Boet.
Bekijk hier de rest van de planning.


3795,00

Euro

2

Beschikbaar
5 februari 2020 14:45 tot 19:45

Locatie Sarkon - Trainingscentrum
Zwarteweg 13b, 't Veld
Trainer Ipabo

Geldigheid 10 jaren
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?