KIJK! Verdieping - Sarkon

Incompany door Bazalt

Deze scholing is bedoeld voor medewerkers die KIJK! gebruiken om ontwikkeling en basisgegevens van kinderen in kaart te brengen met als doel daarop een vervolgaanbod te realiseren dat tegemoet komt aan de ontwikkelbehoeften van kinderen én doelgericht is.

In deze scholing wordt aandacht besteed aan het structureel verzamelen van observaties van kinderen, daarop te reflecteren en daarbij passende interventies te kiezen zowel op individueel- als op groepsniveau. Er wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘hoe realiseer ik dat kinderen structureel bezig kunnen zijn met veel (SLO) doelen tegelijkertijd op een voor hen passend niveau, tijdens hun dagelijkse spelactiviteiten in hoeken én in de dagelijkse routines’.
Er is aandacht voor de digitale applicatie: KIJK! Beredeneerd Aanbod die deze werkwijze ondersteunt. 
Voorwaarde is dat de KIJK! licentie is uitgebreid met deze module. 
Na iedere bijeenkomst wordt er een praktijkopdracht gegeven. Het uitvoeren van de opdrachten draagt bij aan het realiseren van de opbrengsten.  

Programma: 

  • 1e dagdeel. Verdiepend observeren
  • 2e dagdeel Analyseren van registraties: in kaart brengen van ontwikkelbehoeften van kinderen
  • 3e dagdeel. Realiseren van een sterk basisaanbod. Verrijken van de leeromgeving en routines deel 1.
  • 4e dagdeel. Realiseren van een sterk basisaanbod. Verrijken van de leeromgeving en routines deel 2. Toelichting op themaplan.

In alle bijeenkomsten wordt een deel van de tijd besteed aan het digitale programma.

• Na bijeenkomst 1, 2 en 3 wordt een praktijkopdracht afgesproken. Tijdsinvestering is gemiddeld 3 uur per praktijkopdracht. 


Geen periodes beschikbaar.