De vertaalcirkel

Training door OinO-Advies

Leerkrachten constateren dat de CITO-toetsen rekenen voor veel leerlingen problemen opleveren. Zij zien vooral het talige karakter van deze toets als de oorzaak van deze problemen. In deze training gaan we in op deze constatering en bieden we leerkrachten een didactisch hulpmiddel: De Vertaalcirkel:
Bij (realistisch) rekenen gaat het steeds om de relatie tussen sommen en de realiteit. Bij elke contextopgave gaat het er om een scherp beeld op te bouwen van de situatie. Die opbouw gebeurt via diverse vertalingen. Op grond van zo’n scherp beeld kun je de situatie in een bewerking (som) weergeven. Het antwoord moet weer worden vertaald naar de realiteit / de context. 

Wat er dus steeds gebeurt is het volgende:
- omzetten van een praktisch probleem (contextopgave) naar een bewerking;  - het uitvoeren van de bewerking(en);
- de terugkoppeling van het resultaat van de bewerking(en) naar het 
   oorspronkelijke probleem.

Welke vertalingen?
Hierboven wordt gesproken over: ‘via diverse vertalingen een scherp beeld opbouwen van de situatie’. Daarmee bedoelen we dat je een situatie (contextopgave) op verschillende manieren kunt representeren: 

* je kunt de situatie concreet uitspelen;
* je kunt de situatie weergegeven in een verhaal (in dit geval was dat de
  start: een contextopgave); 
* je kunt de handeling uitvoeren met blokken / fiches; 
* je kunt de situatie tekenen/schetsen; 
* je kunt de situatie weergeven op de getallenlijn; 
* je kunt de situatie weergeven in een som (bewerking). 

Met elke ‘taal’ kun je op een heel andere manier precies hetzelfde zeggen. Je kunt een probleem van de ene vorm naar de andere ‘vertalen’. De bedoeling van het vertalen is het opbouwen van een scherp beeld van de situatie. Pas op grond van zo’n beeld is het verantwoord om het gebeuren in een bewerking (som) weer te geven, waarin niet alleen de gegevens en het gevraagde, maar ook de uitkomst een duidelijke plaats hebben (van Erp 1991, p. 64).

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?