Esis Schoolrapporten - Sarkon

Training door I-coach

Doelgroep: Startende leerkrachten, LIO stagiaires en leerkrachten die behoefte hebben aan extra ondersteuning.

Doel: Na afloop kunnen de deelnemers optimaal gebruik maken van het behandelde onderwerp binnen ESIS. 

Subdoel/streven: Aan het einde van de bijeenkomst hebben de deelnemers de schoolrapporten grotendeels ingevuld.

Inhoud: Tijdens deze bijeenkomst kunnen deelnemers direct praktisch aan de slag om het eerste rapport van dit schooljaar in te vullen.

We kijken ook naar de Invoerlijsten en vullen deze desgewenst in.Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?