Esis Schoolrapporten - Sarkon

Incompany door OinO-Advies

De data worden op maat afgestemd via een datumprikker en de locatie wordt tevens met de betrokkenen afgestemd. 

Doelgroep: 
Schoolteam

Doel:
Schoolrapport in ESIS samenstellen en in gebruik nemen. 
Met de module ESIS Schoolrapport stelt u in een handomdraai het leerlingrapport samen. Het bespaart u enorm veel tijd!

Het schoolrapport in ESIS heeft niet een vast format. U kunt zelf bepalen hoe uw schoolrapport eruit moet zien. Het is immers uw unieke visitekaartje.
Bepaal uw eigen ontwerp, huisstijl en scoringswijze: 

 ontwerp: staand, liggend, A5, A4, aantal kolommen
 huisstijl: indeling, logo, kleuren, lettertypes
 scoringswijzen: cijfers, letters, bolletjes, afbeeldingen, percentages, etc. 

Wilt u direct de toetsresultaten uit ESIS op het rapport overnemen? Maakt u gebruik van methodeafhankelijke toetsen en wilt u dat ESIS de eindscore voor u berekent en die op het rapport plaatst? Of typt u liever zelf de resultaten bij een vakonderdeel in? Het kan allemaal. Ook de resultaten van de SCOL kunnen direct op het rapport komen.  

Na een intakegesprek gaat de iCoach voor u aan de slag met het bouwen van uw unieke rapport. Aan het begin van het schooljaar worden de leerkrachten ondersteund bij de ingebruikname van de invoerlijsten en medio januari/februari is er wederom ondersteuning bij de eerste ingebruikname van het schoolrapport.

Programma
1. Gesprek Directeur: Verkennend gesprek (1-2 uur)
2. Gesprek Directeur: Ontwerp bespreken / invoerlijsten (1-2 uur)
3. Workshop Team: Eerste in gebruik name invoerlijsten (1 uur)
4. Workshop Team: Eerste ingebruikname schoolrapporten (1-2 uur) Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?