Digitale brochure scholingsaanbod 2018-2019

Brochure voor 2018-2019 volgt!

.

Speciaal voor Sarkon medewerkers

Training

Coöperatief leren, basis

Samen laten werken en leren, waarbij je zelf doet en leert van en met elkaar, is voor kinderen de meest effectieve manier om te leren.

Aanmelden

Coöperatief leren - verdieping

Tijdens dit verdiepingstraject gaan we door waar we gebleven waren en leren we nieuwe en complexere werkvormen te hanteren.

Aanmelden

De vertaalcirkel

Werken aan begrip en inzicht bij (zwakke) rekenaars.

Aanmelden

E-learning

21st Century Skills in een rijke leeromgeving

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het ...

Aanmelden

Bezoeken van een netwerk- of professionaliseringsbijeenkomst

Vergroot je kennis en deel deze met collega’s.

Aanmelden

Coaching door de intern begeleider

De intern begeleider kan coachen op het gebied van verbetering en bewustzijn van je functioneren als leraar. Daarnaast kan de ib'er ...

Aanmelden

Incompany

De gouden driehoek: de kracht van ouder-kind gesprekken - Sarkon

Teamtraining Marinxschool

Aanmelden

Esis basistraining - Sarkon

Geschikt voor nieuw personeel, en mensen die nog niet bekend zijn met het programma. 1 bijeenkomst van 2 uur.

Aanmelden

Esis Schoolrapporten - Sarkon

4 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.

Aanmelden

Post HBO opleidingen - IPABO


Post HBO opleidingen - IPABO
  .

Sarkon-Academie

Uw leerlingen barsten van het talent: ieder op eigen wijze. Om leerlingen te raken, te inspireren en optimaal te begeleiden is het belangrijk dat leraren werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Teachers Channel / OinO-Advies biedt hierin ondersteuning via Uw academie: een eigen online academie voor alle medewerkers binnen uw stichting in primair onderwijs en kinderopvang. Zodat vakmanschap en meesterschap optimaal tot uiting kunnen komen.

Waarom de Sarkon-Academie